Jornada Universitat d'Estiu

Universitat Ramon Llull

La jornada pretén oferir una contextualització teòrica del que anomenem "Bioètica narrativa", i presentar una proposta metodològica d'anàlisi dels relats cinematogràfics. El debat sobre les principals qüestions bioètiques actuals es farà a través del visionat de diferents seqüències de pel·lícules.