Taller de formació en “ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓ CLÍNICA”

(Per a membres de CEICs acreditats de Catalunya)

Tot i que ja s’han dut a terme algunes iniciatives en el camp de la formació a membres de Comitès Ètics d’Investigació Clínica, el Departament de Salut ha considerat adient oferir aquesta activitat formativa en forma de taller, molt centrat en l’anàlisi teòrico-pràctic dels criteris ètics que han de regir la revisió i dictamen dels protocols d’assaigs clínics, tot partint del marc legal que estableix els requisits i criteris de la recerca en l’àmbit de nous medicaments i productes sanitaris.

Aquest taller s’ha impartit en format presencial a tots els CEICs acreditats de Catalunya, si bé, per tal d’oferir la mateixa opció a aquells membres de Comitès que per manca de disponibilitat o incorporació posterior no han pogut fer el taller presencial, s’ha dissenyat la mateixa activitat en format on-line, amb l’esquema que tot seguit presentem.

El campus de l’Institut Borja de Bioètica, plataforma des de la que s’impartirà el taller, és molt intuïtiva i de fàcil maneig, posant a l’abast de l’alumne els materials i recursos necessaris per a un bon aprofitament de l’activitat.

Desitgem que us resulti d’interès!